Thông tin bắt buộc
m2
Hình thức đăng
Tin thường
  • Tin thường có chữ màu xanh, nằm dưới tin VIP.
  • Bị trôi trang nhanh do có nhiều tin đăng trong ngày.
  • Chờ kiểm duyệt trước khi được hiển thị, thời gian chờ duyệt từ 5 phút đến vài tiếng tùy thuộc vào số lượng tin đăng trong ngày.
Tin Vip ngày
x
= 0đ
Tin Vip tháng
  • Tiết kiệm 20% so với đăng tin VIP theo ngày
Lợi ích của tin VIP
  • Tin VIP có chữ màu đỏ, nằm trên tin thường.
  • Hiệu quả cao, số lượt xem tin VIP cao hơn từ 30 đến 40 lần so với tin thường.
  • Hiển thị ngay sau khi đăng, không phải chờ duyệt như tin thường.
  • Trở về trạng thái tin thường sau khi hết số ngày VIP.
Số dư tài khoản: 0đ