Quy định đăng tin

CÁC THÀNH VIÊN XIN DÀNH 2 PHÚT ĐỂ XEM QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN
TỪ NGÀY 01/01/2018  TRỞ ĐI KHÔNG TRIỂN KHAI NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO
 
QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN 
HƯỚNG DẪN: NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
TỪ NGÀY 01/01/2018  TRỞ ĐI KHÔNG TRIỂN KHAI NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO.
THÀNH VIÊN NẠP TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG CLICK HƯỚNG DẪN